پژوهشی در انواع ترجمه قرآن
40 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » تابستان و پاییز 1384 - شماره 42 و 43
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی