پژوهشی در اصول , مبانی و فرایند ترجمه قرآن
48 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » پاییز و زمستان 1383 - شماره 19 و 20 » (25 صفحه - از 49 تا 73)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله پیش رو، گزیده‏ای است کوتاه و گویا از پژوهشی درباره فرایند ترجمه قرآن و مبادی ورودی آن‏که به صورت فهرست‏واره ارائه می‏گردد. این پژوهش هر چند با توجه به متن مقدس قرآن، به دلیل ویژگی‏های منحصر به فرد آن، سامان یافته، به حوزه ترجمه به طور کلی و به ترجمه متون دینی، اعم از متون حدیثی و غیر آن، نظر دارد و راهکارهای مفید ارائه می‏کند.