ابهام شناسی در ترجمه قرآن
46 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی شماره 53
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی