درس نامه ترجمه (برنده جایزه نهمین کتاب فصل وزارت ارشاد و منتخب دوازدهمین دوره کتاب سال حوزه علمیه قم)
49 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5486-03-2
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده پشت جلد: درسنامه ترجمه که در واقع روش شناسی ترجمه است، روش ها و ظرایف زبانی ترجمه را به بحث می گذارد و با بررسی اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن، حرکت مترجم از زبان مبدأ به مقصد را بازسازی کرده، به تصویر می کشد. در این کتاب برخی مباحث فرعی و دخیل در حوزه ترجمه مورد توجه بوده و هرچند محور اصلی آن به مهم ترین متن حساس، یعنی قرآن کریم، اختصاص یافته، به متون دیگر و نیازهای ترجمه آن ها نیز نظر دارد. افزون بر این ، تلاش کرده تا حد مجال، مباحث با دیدی جامع نگریسته شود. نوشتار حاضر به منظور تأمین متن آموزشی مقاطع تخصصی مربوط تدوین یافته و با ارائه بسترهای پژوهشی و خودآزمایی، زمینه فعالیت علمی دانش پژوهان را فراهم آورده است.