روش شناسی ترجمه قرآن کریم
50 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت علوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برای تأمین متن درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده و از نظر دامنه مباحث مطرح شده در آن از درسنامه ترجمه کامل تر است. درسنامه ترجمه از وزارت کشور و کتاب سال حوزه برنده جایزه شده است.